summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterAnother small updateMarcin Deranek3 days
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
3 daysAnother small updateHEADmasterMarcin Deranek2-3/+3
3 dayssys-kernel/hardened-sources version bumpsMarcin Deranek5-24/+24
5 daysapp-admin/vaultwarden version bumpMarcin Deranek2-9/+2
10 dayssys-kernel/hardened-sources version bumpsMarcin Deranek5-24/+24
12 daysNew ebuild: net-vpn/vpn-sliceMarcin Deranek3-0/+37
2022-05-14globalprotect-openconnect/globalprotect-openconnect version bumpMarcin Deranek2-2/+2
2022-05-14sys-kernel/hardened-sources version bumpsMarcin Deranek5-24/+24
2022-05-12app-admin/vaultwarden-web-vault version bumpMarcin Deranek2-2/+2
2022-05-10sys-kernel/hardened-sources version bumpsMarcin Deranek5-24/+24
2022-05-09globalprotect-openconnect/globalprotect-openconnect version bumpMarcin Deranek2-2/+2
[...]
 
Clone
//slonko.net/git/portage